Rzeźby z metalu – na placach, w parku i prywatnych posesjach

Rzeźba to jedna z pierwotnych metod artystycznego wyrazu. Pierwsze dzieła obecne były już w czasach prehistorycznych i odtąd towarzyszą ludziom w rozlicznych sferach naszej egzystencji. Spotykamy je głównie tam, gdzie obcujemy ze sztuką – w kościołach, w muzeach oraz w galeriach, ale również w miejscach ogólnodostępnych: w budynkach firm, na ulicach i rynkach, a nawet w centrach handlowych. Wszechobecność rzeźb w naszym codziennym życiu jest na tyle znaczna, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż twórczość wychodzącą spod ręki rzeźbiarzy napotykamy praktycznie na każdym kroku. W tym artykule podamy kilka przykładów świadczących o powyższym.

Figury z brązu w biurach oraz uczelniach wyższych

Prace rzeźbiarzy, również gdy prezentują sobą ogromne wartości artystyczne oraz estetyczne, częstokroć są przez publiczność traktowane jako tło – w przestrzeni publicznej (chociaż nie tylko) są bowiem obecne dosłownie na każdym kroku. Monumentalne pomniki, a także rzeźby ustawiane na skwerach, na ulicach czy w przydomowych ogródkach, widoczne są wszak w zdecydowanej większości polskich miast. Poza tym w szeregu przypadków można je zobaczyć też w licznych budynkach. Są dekoracją m.in. w biurach, uczelniach wyższych czy pozostałych gmachach użyteczności publicznej

Rzeźby z metalu. Kiedy się je zamawia?

Podane powyżej przykłady dotyczą w głównej mierze znacznych, nieruchomych prac. Jednakże stanowi to mniejszą część wszelkich rzeźb obecnych w naszym powszednim życiu. Natomiast istotna większość z nich to małe dzieła, stworzone z myślą o prywatnym użytku – to między innymi popiersia na zamówienie, statuetki okolicznościowe oraz nagrody na zwycięzców konkursów. Projektodawcy rozmaitego typu turniejów sportowych czy imprez mają dość proste zadanie, bo zakup rzeźby na zamówienie (odlewów z brązu czy innych metali) nie generuje wysokich kosztów, a ich przygotowanie należy po prostu zlecić zawodowemu rzeźbiarzowi.