Rodzaje kontenerów na odpady

Kontenery znajdziesz na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]