Kilka słów o kontenerach na odpady specjalne

Zobacz kontenery producent na https://ekombud.pl/kontenery-specjalne/

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą charakteryzować się ogromną wytrzymałością, a także spełniać wyśrubowane parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele pojemników? Kiedy należy zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich budowa

Wśród dostępnych na rynku kontenerów specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, niebezpieczne, sypkie, a także płynne. Kontenery używane do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone pokrywą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad klapą, która uniemożliwia wylewanie się płynów podczas załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady przynależą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z podłogą posiadającą mocowania do asekuracji ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. trociny i pyły. Dostępne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały sypkie mogą także być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą też kontenery otwarte używane do gromadzenia i przewozu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]