Centrale telefoniczne

Liderami w branży centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również możliwość danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.