Weryfikacja stanu gruntów – badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają profesjonalnego sprzętu, który pozwala na precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się w trakcie tego typu czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – określenie składu podłoża

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania dokładnych danych na temat specyfikacji gruntu. Do najważniejszych procedur, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie statyczne, pobranie próbek gruntu, określenie składu podłoża. Działania te są nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez starannego zbadania gruntów nieruchomościom może grozić pękanie stropów, a nawet zawalenie. Firmy zajmujące się analizami wodno-gruntowymi przygotowują wiele istotnych dokumentów, takich jak dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. Do ich zadań należą też badania dotyczące geologii złóż kopalin – przeprowadzanie badań elektrooporowych, tworzenie wniosków zagospodarowania, szukanie surowców.

Badania geologiczne – zweryfikuj ściśliwość gruntu

Procedury związane z analizą składu gruntów przeprowadza się za pomocą różnych urządzeń. Specjalny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do dalszych badań w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które przeprowadzają bardzo głębokie odwierty. Należą do nich stożki sejsmiczne, sondy BAT. Podczas procesu stosuje się badania polowe, np. sondowania CPT, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Dzięki nim można określić cechy gruntów niespoistych czy wytrzymałość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne firmy, mające odpowiednie uprawnienia.