Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne również dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Największa część zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.