Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ możesz uzyskać pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]