Co warto wiedzieć o doradztwie HR?

Sprawdź informacje o doradztwie personalnym Kraków

Niektóre działania zaplanowane przez dział HR mogą wykraczać poza możliwości danego przedsiębiorstwa. Kłopot okazuje się niesłychanie poważny, gdy rozpoczęty projekt zakłada liczne zmienne, a jednocześnie obejmuje problematykę nieznaną uprzednio pracownikom. Nie bez znaczenia dla sprawności poprowadzenia całego procesu jest poziom zaawansowania zamierzenia i, w konsekwencji, wiedza wymagana do jego wykonania. Dlatego w szeregu sytuacji niezastąpione okaże się wsparcie zewnętrznych specjalistów, którzy, zależnie od potrzeb, mogą zapewnić doradztwo w wskazanych stadiach projektu lub wziąć na siebie zarządzanie całością. Kiedy podmioty winny zdecydować się na usługi doradztwa HR?

Doradztwo HR – kierowanie pojedynczymi częścią albo całym projektem

Po wsparcie oferowane w ramach doradztwa personalnego, podmioty sięgają w różnych sytuacjach. Jednym z głównych aspektów takiej współpracy jest ewaluacja poziomu satysfakcji zatrudnionych. Aby jej wyniki były wiarygodne, a także pomocne przy tworzeniu strategii, potrzebne jest wykorzystanie stosownych procedur zbierania danych oraz ich poprawna analiza. Poza tym przedsiębiorstwa często zatrudniają konsultanta HR, żeby zlecić mu wykonanie wszelkiego typu audytów – przeważnie dotyczących komunikacji wewnętrznej. Jak już wspomnieliśmy, rola konsultanta HR w całym procesie może być różnorodna. Czasem jest on project managerem, zarządzającym całym procesem od podstaw, innym razem zaś jest jedynie konsultantem merytorycznym, dającym wszechstronną pomoc w przypadku jakichkolwiek komplikacji.

Doradztwo personalne – jak zatrudnić dobrego konsultanta?

Efektywność działań wdrażanych we współpracy z doradcą HR jest zależna w głównej mierze od tego, jakie umiejętności opanował wybrany przez przedsiębiorstwo specjalista. Przy wyborze konsultanta HR należy zwrócić szczególną uwagę na jego doświadczenie. Warto sprawdzić to, dla jakich podmiotów przedtem pracował i, co istotne, jakie zadania tam wykonywał.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]