Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują również zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się szczerość i rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]