Najpopularniejsze kierunki studiów ostatnich lat

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy maturzystów. Często wybór ten określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Wydziały popularne wśród abiturientów

Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko wybierają również kierunki pochodne, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jakkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci starają się z reguły o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (sinologia i japonistyka). Nie łatwo dostać się też na studia związane z marketingiem, filmem i teatrem czy wzornictwem. Należy podkreślić, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów trzeba rozważyć własne pasje, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zwykle nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności m.in. poprzez pomoc w studenckich kółkach czy wolontariatach. Powinno się zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.