Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Niezbędne informacje na temat metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet dobrze działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Z uwagi na zdefiniowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy kilkuset dokumentach monitoring przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]