Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jeśli firma przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności względem partnerów rosną z dnia na dzień, a decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek upadającym firmom

Restrukturyzacją można nazwać transformację spółki, mającą na celu uniknięcie jej upadłości i w następstwie zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy dostarczają sporo możliwości zawarcia układu z wierzycielami, przez co są zdecydowanie bardziej ukierunkowane na przedsiębiorców. Również postępowania kończą się szybciej niż w latach wcześniejszych i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, pomagają przystopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza ochronić firmę przed upadłością.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołany powyżej akt prawny dopuszcza cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zazwyczaj właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas trwania tego rodzaju postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia podejmować decyzję o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w założeniu ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania toczy się zazwyczaj nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sam wybiera, na własną rękę prowadzi rozmowy z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu tylko zatwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Trzeba zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które warunkują, który typ restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, w związku z tym jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale wahasz się, który rodzaj będzie stosowny dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.