Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Więcej o automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje taką samą ilość paragonów i faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona we wskazanym terminie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, określając między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wspomniane wyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]