Doradztwo restrukturyzacyjne – wsparcie dla firm w kryzysie

Nie wszystkie spółki funkcjonują z sukcesem na rynku. Częstokroć w wyniku niefrasobliwego zarządzania, niepomyślnych umów bądź po prostu zaskakujących okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak raptownie, iż rodzi się widmo niewypłacalności w stosunku do kontrahentów czy wręcz o upadłość przedsiębiorstwa. W takich wypadkach powinno się szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – jedynie z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w styczniu 2016 r. Na mocy zapisów tej ustawy obowiązująca wcześniej licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym warunki przedstawione w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia, wykształcenie magisterskie i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin jest organizowany nie rzadziej niż raz na pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu finansów, prawa, ekonomii oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może wspomóc przedsiębiorstwo doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne dało licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali uprzednio syndycy. Syndyk podejmował działania tylko na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspierać firmę na wiele tygodni przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, przykładowo poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znalazła się firma i wskazanie najkorzystniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w zrozumiały sposób nakreślić dłużnikowi jego możliwości, bowiem restrukturyzacja często bywa ciężkim i wielowątkowym procesem. Zaletą doradcy będzie również znakomita orientacja w gałęzi gospodarki, w której działa restrukturyzowane przedsiębiorstwo, gdyż upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie i przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.