Reprezentacja w sporach o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie. W wielu przypadkach dochodzi do braku porozumienia między poszkodowanym i sprawcą szkody, z reguły odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, szczególnie od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak również szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Należy wybrać kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie pomocne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – typów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek przy pracy lub komunikacyjny, jak również szkody w pojeździe czy mieniu, wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osobyi wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wspomniane wyżej typy postępowań, a także sprawy dotyczące umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, ubezpieczeń funduszy kapitałowych i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela należy złożyć w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do 3 lat od powstania szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu zalecane jest dopiero wtedy, gdy pozostałe działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły spodziewanego wyniku.